METODY FIZJOTERAPEUTYCZNE

Metoda Vojty

Terapia stosowana przy rehabilitacji dzieci i dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi.

Metoda NDT

Terapia stosowana do usprawniania małych i dużych pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych urazach mózgowo czaskowych.

Metoda FITS

(Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skoliz)

Metoda została stworzona dla potrzeb terapii dzieci z wadami postawy, skoliozami oraz chorobą Scheuermanna. 

Metoda PNF

Metoda kompleksowej kinezyterapii, oparta na neurofizjologicznych zasadach wykonywania czynności ruchowych i ich rozwoju w trakcie życia człowieka, wykorzystywana do odzyskiwania utraconych lub kształtowania zaburzonych umiejętności ruchowych.

Metoda Integracji Sensorycznej

We wczesnym etapach naszego życia mogą pojawić się deficyty czy nieprawidłowości w układzie nerwowym związane z procesem organizacji wrażeń zmysłowych, takich jak wzrok, słuch, węch, smak, dotyk. Dzięki specjalnej terapii sensorycznej, która polega na odbieraniu bodźców zmysłowych, można ćwiczyć i wspomagać prawidłowy rozwój.

Metoda Mobilizacji Powięziowych

Terapia zajmująca się dysfunkcjami narządu ruchu, której celem jest zmniejszenie dolegliwości bólowych i poprawa ruchomości w stawach. Częścią tej terapii są manualne mobilizacje tkanki mięśniowej, stawów i układu nerwowego.

Kinesiotaping

Plastrowanie dynamiczne, polega na oklejaniu różnych części ciała specjalnymi, kolorowymi plastrami, głównie w celu złagodzenia bólu, a także by zapobiec kontuzjom.

System Galileo

Zasady Galileo oparte są na naturalnym ruchu ludzkiego chodu. Zmieniający strony ruch Galileo, przypominający ruch huśtawki o zmiennej amplitudzie i częstotliwości, pobudza sekwencję ruchów przypominającą ludzki chód.

System TheraSuit

Metoda TheraSuit służy do leczenia dzieci z Porażeniem Mózgowym oraz innymi zaburzeniami neurologicznymi. Ma na celu rozwój siły mięśniowej i funkcji motorycznych u dziecka, a tym samym niezależności w codziennych czynnościach. W terapii wykorzystywany jest między innymi kombinezon TheraSuit oraz Uniwersalny Gabinet Leczniczy (UGUL).

Copyright © Actireh Usługi Fizjoterapeutyczne Izabela Bendyk 2019. All right reserved.

Polityka prywatności